انتخاب های مرتبط

منوی اصلی

خوراک دام


مجموعه تولید:

- دو خط تولید هم زمان با ظرفیت 20تن خوراک دامی و 15 تن کنسانتره مرغی در ساعت

- 12سیلوی عمودی هر کدام با طرفیت 50تن برای نگهداری مواداولیه

- 5سیلوی کوچک 3تنی جهت نگهداری مکمل ها

- 8سیلو برای نگهداری خوراک تولید شده هر کدام با ظرفیت 50تن

- 4سیلوی پشت دستگاه پلت هرکدام با ظرفیت 25تن

- 20کندوی فلزی به ظرفیت هر کدام 3000تن جهت نگهداری مواد اولیه

 

واحد کنترل کیفی:

جیره ها با استفاده از نرم افزار های پرقدرت و به روز دنیا توسط کارشناسان مجرب مجموعه تنظیم می شود. واحد کنترل کیفی با کنترل مداوم خط تولیدو بررسی کیفیت جیره ها با استفاده از

آزمایش های مداوم نمونه هایی که از مواد اولیه و خوراک تولیدی گرفته می شود ، از کیفیت مناسب محصول نهایی اطمینان حاصل می کنند . به علاوه تولیدات این کارخانه به طور کامل طبق استاندارد